Vrije Theologische
Hogeschool Giessen

Leuk je hier te hebben

De Vrije Theologische Hogeschool in Giessen is de plek voor iedereen die het beste van Jezus wil geven. God leren kennen, Zijn Woord onderzoeken en groeien in persoonlijkheid – dat is precies wat er gebeurt bij FTH.

Een goede voorbereiding op de dienst in Gemeente en Zending

De Vrije Theologische Hogeschool in Giessen is een door de staat erkende evangelische opleiding op universitair niveau en biedt een driejarige Bachelor en een daaropvolgende tweejarige Master in evangelische theologie.

De hogeschool, in 1974 opgericht, is een van de grootste theologische opleidingen in Duitsland. Op dit moment studeren er ongeveer 200 studenten uit de meest uiteenlopende landen. Onderwezen worden deze door 16 in voltijd aangestelde docenten en verschillende gastdocenten. De meer als 1000 afgestudeerde studenten werken als voorgangers, leraars of zendelingen, in meer als 40 verschillende landen over de hele wereld verspreid.

De studieprogrammas aan de FTH zijn volledig op betrouwbaarheid van de bijbel gericht, waarbij deze in de oorspronkelijke talen, Hebreeuws en Grieks exegetisch bestudeerd wordt. Deze toewijding aan de Bijbel stroomt door naar de andere disciplinen zoals de Praktische Theologie, die een breed aanbod aan vakken heeft, zoals bijvoorbeeld de kunst te prediken, bijbelse Counseling en Mentoring. Of ook de Systematische Theologie, Kerkgeschiedenis en Zending en Evangelisatie. Zij allemaal hebben als doel, aandehand van bijbelse methoden Gods woord tot standaard te maken voor de hedendaagse uitdagingen en ethiek.

Studeren aan de FTH kost per maand € 250. Er bestaat recht op studiefinanciering.

Ben jij geinteresseerd? Schrijf ons! Dat kun je doen in Engels of Duits, we horen graag van je.